Moje filozofie

Chtěla jsem vědět, proč lidi žijí v neuspokojivých vztazích s partnery a dětmi, proč nedělají to, co je baví, proč jsou nešťastní, nemají sebevědomí, trápí se různými problémy.

Během studia a poté jsem pak hledala v dalších oblastech. Vyzkoušela jsem různé psychoterapeutické směry a také ezoterické metody, ale vždy jsem narazila na něco, co mi přišlo příliš extrémní.
Jedni zdůrazňovali, že příčiny problémů je třeba hledat v dětství. Jiní říkali, dětstvím se vůbec netřeba zabývat. Někteří doporučovali: zaměřte se na své emoce, na jejich uvolnění a odblokování.
Jiní naopak sázeli na racionalitu a opravit bylo třeba myšlení. Někde za problémy mohly minulé životy či přivtělené duše. Jinde se zase snažili být vědecky objektivní, ale jedinečnost každé lidské bytosti se jaksi vytratila.
Vše z nějakého úhlu pohledu dávalo smysl, ale mně pokaždé chyběly pro mě podstatné další souvislosti a poznatky ostatních směrů.

Katarina Szabados

Po nějaké době hledání jsem potkala praktickou sebezkušenostní filozofii Principy života®, kde je člověk brán jako unikát, který má jedinečný genetický kód a úhel pohledu, předpoklady, talenty, touhy a potenciál, který ve svém životě může postupně rozvíjet a uplatňovat tak, aby byl spokojený a zároveň se cítil užitečný.

Právě na těchto seminářích jsem objevila, jak moc se na spokojenosti našeho života podílí naše psychické nastavení, naše podvědomé představy o světě a jeho fungování.

Zároveň jsem se také naučila používat koučovaný rozhovor jako nástroj, díky kterému se při plném vědomí dostaneme k omezujícím podvědomým vzorcům a představám, a který postupně dokáže zajistit i velké změny.

Výcvik jsem začala v roce 2004 a dokončila v roce 2009. Nicméně stále jezdím na další semináře pro absolventy a lektory, jelikož základním předpokladem tohoto systému je myšlenka, že neustálý vývoj je jedním z hlavních parametrů života.

Člověk není nikdy hotov, vždy je něco dalšího k objevování, učení se, zlepšení. Někdo se spokojí s tím, co má, dle mého má smysl usilovat o to, mít se lépe.
Prožít svůj život s pocitem smyslu, naplněný, s blízkými vztahy v rodině, se skutečnými přáteli, zajímavou prací, příjemným bydlením.

Možná si říkáte, jak to souvisí s psychikou – no velice. Protože to, jak máme uspořádaný svůj život navenek, se vším, co do něj patří, je prakticky odrazem toho, co máme ve svém podvědomí.

Katarina Szabados

Intenzivně se učím také od svých klientů, u kterých si velice vážím, že jsou ochotni ukázat mi své příběhy, odkrýt místa, která mnohdy nikomu jinému neukázali. Velice jim děkuji za důvěru, kterou mi tímto prokazují. Někteří z nich mi poskytli zpětnou vazbu.

A to je v podstatě základ mé filozofie a mého přístupu. Nespokojit se s tím, co mi nevyhovuje, neříct si „ostatní jsou na tom hůř, nevymýšlej si a kašli na to“. Naopak. Když mi něco vadí, vzít to vážně a hledat, dokud PRO SEBE USPOKOJIVÉ řešení nenajdu.
Cesta sice mnohdy není ani snadná, ani krátká, ale ještě jsem se nesetkala s problémem, který by se nedal vyřešit či alespoň výrazně zlepšit.

Jak začít?

w
Domluvit schůzku

Pro domluvu konkrétního termínu mě prosím kontaktujte telefonicky:
+420 777 167 526,
nebo e-mailem:
[email protected]

t
Je můj problém vhodný?

Můžete přijít s jakýmkoli problémem – podstata je chuť a odhodlání ho řešit / vyřešit.

Neexistují problémy vhodné či nevhodné, ani příliš malé či příliš velké.

Jediné, co se se počítá je to, jestli vám daná situace vadí a chcete s ní něco udělat.

Jak konzultace probíhají?

Konzultace u mne probíhají buď osobně v Horním Břečkově (kousek od Znojma), nebo formou online (čili jako videohovor přes počítač) pro ty, kteří to mají ke Znojmu daleko. Již roky ověřuji, že konzultace online je plnohodnotná a během koronakrize se to potvrdilo ještě víc.

Lidé z této formy konzultace zpočátku mívají obavu, říkají, že je přeci lepší potkávat se osobně. Já jsem tento názor dříve také zastávala, ale čím déle konzultace online provozuji, tím více mi připadá, že jde pouze o zvyk.