Individuální a Partnerské konzultace

 

Přijď sám nebo s partnerem

Individuální psychologické konzultace

Individuálním konzultacím se věnuji od roku 2002. Zaobírám se celou řadou problémů každodenního života, ale nejvíce a hlavně nejraději se zabývám oblastí vztahů, ať již partnerských, či jiných. Můžete však přijít s jakýmkoli problémem (či nespokojeností), podstatné je, zda máte chuť ho řešit.

Nejčastější individuální témata

nespokojenost ve vztahu

s partnerem, rodiči, dětmi, kolegy, žáky atd.

nefungující vztahy s vlastními či nevlastními dětmi

náročnost výchovy dítěte s autismem

nízké sebevědomí

srovnávání se

stres a nervozita

nerozhodnost

výčitky a pocity viny

panika

obsedantní myšlenky

problémy se zodpovědností

pocity ztráty smyslu

pracovní a studijní problémy

nefungující vztahy s vlastními či nevlastními dětmi

obtíže s přijetím sebe či svého těla

a další problémy, které máte chuť řešit a hlavně vyřešit

Partnerské/manželské
konzultace

Práce s dvojicemi mi přijde velice užitečná.
Díky tomu, že jsou k dispozici úhly pohledu obou partnerů, můžeme mnohem rychleji společně odhalit, co je příčinou problému, a najít, jak ji řešit.
A také, když oba partneři investují do zlepšení vztahu, jde to dvakrát rychleji.

K partnerským konzultacím mohu také přizvat svého muže Tamase, který má stejný sebezkušenostní výcvik jako já.
Pak se k mému pohledu na situaci přidá ještě jeho mužský, což mnohdy přinese zajímavé podněty.
Cena zůstává i při jeho účasti stejná.

Nejčastější vztahová témata

potíže navázat vztah

partnerské neshody a konflikty

nedostatek komunikace a nedorozumění

nespokojenost v sexuální oblasti

trauma z rozvodu

přechod do nového vztahu

nevěra

vztahy s dětmi partnera/partnerky

vztah s cizincem/cizinkou

PhDr. Katarína Szabados

Příklady otázek
z oblasti partnerských vztahů

Jak přijmout partnerovy děti?

Jak se vypořádat s nevěrou?

Jak získat partnerův respekt/ocenění?

Jak řešit konflikty bez nesmyslných hádek?

Jak se naučit netrvat na tom, aby všechno bylo po mém?

Jak zase zažehnout jiskru?

Máme ještě zůstávat spolu?

Jak se rozejít?

V následujících sezeních pak budeme hledat další souvislosti a situaci budeme postupně rozplétat až do bodu, kdy nalezneme pro Vás uspokojivé řešení.

Na první schůzku se nemusíte nijak připravovat, na všechny potřebné souvislosti se Vás doptám. Sezení probíhají způsobem, že Vám budu klást otázky, na jejichž základě se budeme společně zamýšlet nad vašimi představami, očekáváními, způsoby chování, reakcemi, které by Vás samo o sobě nenapadlo zpochybnit, protože „tak je to přece jasné, normální, běžné, nutné…“ nicméně mnohdy to není funkční.

Kromě otázek Vám budu dávat zpětné vazby či se podělím o své zkušenosti. V konzultacích jde o to, abyste se v situaci a zejména sami v sobě lépe vyznali. Totiž dokud se dobře nevyznáme v tom, co se nám děje, nebo se neorientujeme sami v sobě, nedokážeme dělat vhodné kroky a najít řešení.

Jak začít?

w
Domluvit schůzku

Pro domluvu konkrétního termínu mě prosím kontaktujte telefonicky:
+420 777 167 526,
nebo e-mailem:
[email protected]

t
Je můj problém vhodný?

Můžete přijít s jakýmkoli problémem – podstata je chuť a odhodlání ho řešit / vyřešit.

Neexistují problémy vhodné či nevhodné, ani příliš malé či příliš velké.

Jediné, co se se počítá je to, jestli vám daná situace vadí a chcete s ní něco udělat.

Jak konzultace probíhají?

Konzultace u mne probíhají buď osobně v Horním Břečkově (kousek od Znojma), nebo formou online (čili jako videohovor přes počítač) pro ty, kteří to mají ke Znojmu daleko. Již roky ověřuji, že konzultace online je plnohodnotná a během koronakrize se to potvrdilo ještě víc.

Lidé z této formy konzultace zpočátku mívají obavu, říkají, že je přeci lepší potkávat se osobně. Já jsem tento názor dříve také zastávala, ale čím déle konzultace online provozuji, tím více mi připadá, že jde pouze o zvyk.